Men's Basketball vs. Pomona-Pitzer (12-11-13)

Photos by John Valenzuela