Men's Basketball vs. Pomona-Pitzer (1/24/15) - Valenzuela

Photos by John Valenzuela